POČETNA | organizatori | opće informacije | program | društveni program | on-line prijava | kontakt | izlet | sponzori | poveznice     english

Dobrodošli na Dvanaesti Hrvatski Kongres o aterosklerozi

Drage kolegice i kolege,

Osobita mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti Vas na DVANAESTOM HRVATSKOM KONGRESU O ATEROSKLEROZI koji se održava u Crikvenici od 16. do 18. svibnja 2019. godine. Na ovom će se kongresu prikazati stanje i stupanj razvitka spoznaja o aterosklerozi i njenim posljedicama u Hrvatskoj, kao i dostignuća na tom području u svijetu. Naime, radi se o bolesti od koje zapravo umire skoro svaki drugi građanin Hrvatske, a njene pogibeljne posljedice - koronarna bolest srca, akutni infarkt miokarda i cerebrovaskularne bolesti već su godinama glavni uzrok smrtnosti u nas.

Program ovog kongresa sastavljen je od pozvanih predavanja u kojima će domaći i najpoznatiji inozemni stručnjaci iz ovog područja pregledno prikazati aktualne teme u svezi s aterosklerozom, njenom epidemiologijom u nas i u svijetu, patogenezom, čimbenicima rizika, te mogućnostima prevencije, dijagnostike i liječenja. Iskustva i rezultati istraživanja o problematici ateroskleroze domaćih i inozemnih stručnjaka prikazani su također u obliku više postera. Sažeci svih pozvanih predavanja i prikazanih postera tiskani su u knjizi sažetaka koja je ujedno suplement našeg najstarijeg i najuglednijeg medicinskog časopisa “Liječnički vijesnik”, a naći ćete ju u svojim kongresnim torbama.

Budući da je ateroskleroza izrazito interdisciplinarni problem, na kongresu sudjeluju kardiolozi, neurolozi, dijabetolozi, endokrinolozi, kardiokirurzi, vaskularni kirurzi, neurokirurzi, radiolozi, nuklearni medicinari, epidemiolozi, patolozi, medicinski biokemičari i liječnici primarne zdravstvene zaštite, odnosno obiteljske medicine.

Za najbolje postere mladih istraživača, tj. mlađih od 35 godina, predviđene su i vrijedne nagrade koje će dodijeliti Znanstveni odbor kongresa, a prva nagrada bit će plaćeni put, boravak i sudjelovanje na slijedećem Hrvatskom kongresu o aterosklerozi.

Vjerujem da će svatko pronaći uže područje interesa unutar glavnih tema kongresa te da će svi sudionici imati koristi od izmjene spoznaja, koje će on omogućiti. Nadam se također da će kongres biti putokaz i poticaj za nove aktivnosti Hrvatskog društva za aterosklerozu na suzbijanju ove bolesti toliko značajne za zdravlje svekolikog pučanstva. Napokon, nadam se da ćete uživati u kulturnim sadržajima Crikvenice, ljepotama Jadranske obale te društvenom programu što smo ga za Vas pripremili, što će sve, uz znanstveni sadržaj, upotpuniti Vaš dojam o Kongresu.
Predsjednik kongresa i predsjednik
Hrvatskog društva za aterosklerozu:

Akademik Željko Reiner