početna | organizatori | opće informacije | program | društveni program | on-line prijava | KONTAKT | izlet | sponzori | poveznice     english

Tajništvo kongresa:

Klinički bolnički centar Zagreb
Klinika za unutrašnje bolesti
Zavod za bolesti metabolizma
10000 Zagreb, Kišpatićeva 12
Tel: 01/2367-757
Fax: 01/2388-623
Doc.dr.sc. Ivan Pećin

Službena turistička agencija kongresa i tehnička organizacija:

Simultana d.o.o.

Vlade Gotovca 9A, 10 000 Zagreb, Hrvatska
g. Željko Pokasić
mob: +385 (98) 279 266
mob: +385 (98) 538 141
fax: +385 (1) 3864 315
e-mail: simultana@simultana.com

OIB: 18633413281
Comment
Pitanja i komentari

Kontaktirao bih:
Tajništvo kongresa
Turističku agenciju
Moje ime:
Moj e-mail:
Tema:

Pitanje/komentar: